Autogas - način da skrešete troškove

O autogasu

Jedan od najrasprostranjenijih vidova alternativnih goriva današnjice je LPG, (internacionalna skraćenica za Liquefied Petroleum Gas), što prevedeno na naš jezik znači tečni naftni gas ili skraćeno TNG. Kod nas je poznatiji kao autogas. Sa stanovišta hemije, u pitanju je mešavina propana i butana u određenom odnosu. Kada su pomenuti gasovi pod blagim pritiskom (kompresijom), oni prelaze u tečno agregatno stanje. Tečni naftni gas je nešto teži od vazduha, bez boje i mirisa. Nalazi se u širokoj upotrebi zbog toga što mu je kalorična vrednost slična benzinu. Treba praviti razliku izmedju TNG-a koji se koristi kao pogonsko gorivo automobila i TNG-a koji se koristi u domaćinstvu, za kuvanje ili grejanje. Kvalitet TNG-a za automobile je veći jer je potrebno da se održi stabilnost performansi vozila u svim uslovima.

Ekonomičnost

Korišćenje autogasa kao pogonskog goriva je isplativije jer je ovaj energent jeftiniji oko 45% u odnosu na benzin. Potrošnja je veća u proseku od 5% do 10% što je zanemarljivo sa ekonomske tačke gledišta jer je velika razlika u ceni, u korist gasa. Vaši troškovi će već prvog dana korišćenja autogasa biti vidljivo manji.

Ekologija

Sa sve većim zahtevima po pitanju zaštite životne sredine, upotreba alternativnih, manje štetnih izvora energije postaje imperativ. Na putu ka Evropskoj uniji, naša zemlja će morati da se prilagodi ekološkim standardima koji tamo vladaju. Autogas, zbog svojih karakteristika, predstavlja gorivo sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu. Prilikom sagorevanja autogasa u motoru, ne dolazi do ispuštanja olova a emisija ugljen-dioksida i nerazgradivih ugljovodonika je značajno smanjena.

Duži radnik vek motora

Testiranjem autogas uređaja i motora, utvrđeno je da korišćenje autogasa produžava radni vek motora oko 30%. Povoljan uticaj se ogleda i u tišem i mirnijem radu motora. Trošenje cilindara je sporije dok ulje u motoru zadržava svoje karakteristike, posebno trajnost jer se ne razgrađuje s benzinom.